Disclaimer Pagina

Disclaimer Pagina

Algemeen

Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh stelt op deze website bepaalde informatie beschikbaar aan bezoekers van deze website. Deze informatie is met zorg samengesteld door Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh, maar het kan voorkomen dat de informatie niet volledig of correct is. Aan de bepalingen op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Gebruik van deze website is onderworpen aan deze voorwaarden. Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat de gebruiker akkoord gaat met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van toegang tot en gebruik van deze website. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh er alles aan doet om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen garantie bieden voor de juistheid, geldigheid, volledigheid of tijdigheid van de op deze website gepubliceerde informatie. of toegankelijk via deze website. Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Het copyright, handelsmerk of enig ander intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van deze website berust volledig bij Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh. De (intellectuele) eigendomsrechten worden op geen enkele manier overgedragen aan (rechts) personen die toegang hebben tot deze website. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan ​​de inhoud van deze website te verveelvoudigen, verspreiden, verspreiden of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh.

Informatie van derden, producten en diensten

Eventuele verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die geen eigendom zijn van Stichting 'Bungalowpark Het Stoetenslagh', zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh uitermate selectief is ten aanzien van de genoemde sites, kan zij de inhoud en werking daarvan, noch de kwaliteit van de daarop aangeboden producten en / of diensten niet garanderen. Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh geeft geen garanties of aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Registreren bij het gedeelte 'Eigenaren'
U kunt zich alleen registreren bij het gedeelte 'Eigenaren' als u:

- erfpachter bent op Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh, of

- familie bent van de voornoemde erfpachter en tot hetzelfde huishouden. behoort, of

- de vertegenwoordiger van de grondeigenaar bent (tevens bestuurslid)

Na registratie kunt u:

- informatie inzien betreffende Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh

- lid worden van de community (Discussionbord)

- deelnemen aan discussies en stemming via het discussiebord

Privacy
Door u in te schrijven in het onderdeel 'Eigenaren' gaat u ermee akkoord dat Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt voor communicatie over zaken aangaande de Stichting Bungalowpark Het Stoetenslagh.
Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele manier verspreid.

U kunt uw account en de bijbehorende gegevens op elk moment eenvoudig annuleren door een bericht naar de WebEditor te sturen.

Alle persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, u moet zich opnieuw aanmelden als u weer lid wilt worden.